Droša darba vide ir mūsu prioritāte

Mēs ļoti atbildīgi uztveram savus pienākumus, transportējot un piegādājot kvalitatīvu degvielu. Visas mūsu darbības ir drošas darbiniekiem, darbuzņēmējiem un apkārtējai videi.

Mēs stingri ievērojam vides, veselības un drošības prasības un uzturam visaugstākos ekspluatācijas standartus, regulāri pārbaudot un ekspluatējot cauruļvadu infrastruktūru tā, lai samazinātu riskus.

Nepārtraukta labākās prakses ievērošana ne tikai garantē mūsu transportēto produktu drošību un kvalitāti, bet arī ļauj mums piedāvāt optimālus piegādes termiņus mūsu klientiem.

Sertificēts, lai atbilstu ES standartiem

Cauruļvadu sistēma ir aprīkota ar elektroķīmiskās aizsardzības sistēmu, spiediena kontroles sistēmu, automatizētu noplūdes noteikšanas sistēmu un telemehānikas tālvadības sistēmu. Cauruļvada vārsti (slēģi) ir elektrificēti un tiem ir viedas elektriskās piedziņas.

Naftas vadi šķērso Latvijas teritoriju pie Skrudalienas un beidzas Ventspils brīvostā. Abas robežvietas ir aprīkotas ar Emerson dīzeļdegvielas komercuzskaites iekārtām, kas sertificētas atbilstoši ES standartiem un tiek pakļautas regulārām metroloģiskajām pārbaudēm.

Lai gan infrastruktūra šobrīd ir neizmantota, mēs domājam par to, lai līdz minimumam samazinātu jebkādu risku videi, tāpēc cauruļvadi ir iztukšoti, iztīrīti un iekonservēti ar inerto gāzi.