Sākumlapa

Drošu un uzticamu pakalpojumu sniegšana, izmantojot maģistrālo cauruļvadu

Drošs un uzticams sadarbības partneris

Droša ekspluatācija atbilstoši augstākajiem starptautiskajiem standartiem

Par mums

Latvian Transit ir jēlnaftas un naftas produktu transportēšanas uzņēmums,  kurš arī ekskluzīvi nodrošina dīzeļdegvielas piegādi pa Latvijas maģistrālo cauruļvadu. Kompāniju Latvian Transit, kura agrāk bija pazīstama kā LatRosTrans, nesen pilnībā iegādājās Vitol.

Mūsu zināšanas un loģistikas iespējas, kā arī nepārtrauktas investīcijas mūsu infrastruktūras tīklā ļauj mums piedāvāt drošus un uzticamus transportēšanas pakalpojumus mūsu klientiem.

Ar kopējo jaudu gandrīz 243 000 m3 mūsu integrētā infrastruktūra ietver cauruļvadus vairāk nekā 784 km garumā gan Mažeiķu (Lietuva), gan Ventspils (Latvija) virzienā.

Mūsu tīkls

Cauruļvadu tīklu veido trīs galvenie cauruļvadi.

Polockas–Ventspils MNPC (Maģistrālais naftas produktu cauruļvads) stiepjas no Baltkrievijas robežas līdz Ventspils ostai. MNPC diametrs ir 530 mm, tas šķērso 330 km pāri Latvijai, kā arī vēl iestiepjas 86 km Lietuvā, kur tas pieder AB ORLEN LIETUVA.

Cauruļvads gadā spēj transportēt līdz 8 miljoniem tonnu dīzeļdegvielas, un tam ir sūkņu stacijas gan Ilūkstē, gan Džūkstē. Ilūkstē mūsu uzglabāšanas terminālis piedāvā 160 000 m3 naftas produktu ietilpību un ir aprīkots ar automatizētām ugunsdzēsības sistēmām.

Mums pieder un mēs uzturam arī divus iekonservētus maģistrālos jēlnaftas cauruļvadus (MNC) ar diametru 720 mm: Polockas-Mažeiķu MNC, kuri stiepjas no Baltkrievijas robežas līdz Mažeiķu pārstrādes rūpnīcai Lietuvā, un Polockas-Ventspils MNC starp Baltkrievijas robežu un Ventspils ostu. Katra MNC projektētā jauda ir 16 miljoni tonnu gadā.

 

Par mūsu infrastruktūru

Šobrīd cauruļvadi ir dīkstāvē, taču iekonservēti un gatavi izmantošanai. Tie ir iztukšoti, iztīrīti un apstrādāti ar ķimikālijām, izmantojot virzuļa izspiešanas procesu, pēc tam tos piepildot ar inertu gāzi un nodrošinot iespēju droši nākotnē transportēt jebkuru piemērotu produktu, tajā skaitā naftas produktus, dabas gāzi, ūdeņradi, utml.

Specifikācijas:

Jaudas; Kopējā projektētā jauda: 8 miljoni tonnu gadā MNPC, 16 miljoni tonnu gadā katram MNC, kopējā projektētā jauda 40 miljoni tonnu gadā.

Diametrs: 530 mm (MNPC) – 720 mm (MNC)

Vēsture:

Polockas-Mažeiķu MNC: darbojās līdz 2006. gada vidum. Garums: 107 km cauri Latvijai. 224 km caur Lietuvu

Polockas-Ventspils MNC: darbojas līdz 2002. gada beigām. Garums: 319 km cauri Latvijai. 85 km caur Lietuvu

Polockas-Ventspils MNPC: darbojas līdz 2022. gada beigām. Garums: 330 km cauri Latvijai. 86 km caur Lietuvu

Mūsu apņemšanās attiecībā uz veselības, darba un vides drošību

Mēs ļoti atbildīgi uztveram savus pienākumus, transportējot un piegādājot kvalitatīvu degvielu. Visas mūsu darbības ir drošas darbiniekiem, darbuzņēmējiem un apkārtējai videi.

Mēs stingri ievērojam vides, veselības un drošības prasības un uzturam visaugstākos ekspluatācijas standartus, regulāri pārbaudot un ekspluatējot cauruļvadu infrastruktūru tā, lai samazinātu riskus.

Nepārtraukta labākās prakses ievērošana ne tikai garantē mūsu transportēto produktu drošību un kvalitāti, bet arī ļauj mums piedāvāt optimālus piegādes termiņus mūsu klientiem.

Apskatīt vairāk

Saziņai

Galvenais birojs

Sporta iela 11, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

Tālrunis:

+371 677 15800

Kontakti