SVARĪGS JURIDISKS PAZIŅOJUMS

Šis juridiskais paziņojums attiecas uz visu tīmekļa vietnes saturu ar domēna nosaukumu www.latviantransit.lv, www.latviantransit.com un/vai www.vitol.com (turpmāk – tīmekļa vietne) un uz jebkādu saraksti pa e-pastu starp mums un jums. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus pirms tīmekļa vietnes izmantošanas. Tīmekļa vietnes izmantošana norāda, ka Jūs piekrītat šiem noteikumiem neatkarīgi no tā, vai izvēlaties reģistrēties pie mums vai nē. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, neizmantojiet tīmekļa vietni. Šo paziņojumu izdevis Vitol un SIA Latvian Transit.

Šajā tīmekļa vietnē un citos drukātajos un elektroniskajos paziņojumos termini “Latvian Transit”, “Vitol”, “Vitol Group”, “Uzņēmums” vai “Grupa” var tikt izmantoti ērtības labad un attiecas uz Vitol Netherlands Coöperatief U.A. un tā tiešajiem un netiešajiem meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem, no kuriem katrs ir atsevišķs un atšķirīga juridiska persona.  Turklāt vārdi “mēs”, “mūs”, “mūsu” un “mēs paši” tiek izmantoti, lai vispārīgi apzīmētu Vitol grupas uzņēmumus.

Licence